Rätten till föräldraledighet

I samband med graviditet och förlossning så har anställda rätten till föräldraledighet. Det finns en rätt till att vara ledig sju veckor före och efter en förlossning. Har man dessutom barn som är under åtta år så har man som förälder rätt till ledighet från sitt arbete.

Få information du behöver

Ta alltid kontakt med Försäkringskassan om det finns frågor angående föräldrapenning och man ska alltid meddela sin arbetsgivare om situationen. Detta ska göras minst två månader innan man tänker börja sin ledighet. Det kan även finnas andra försäkringar beroende på vilken form av anställning som berörd part har. Det finns bra information på nätet för dig som undrar över försäkringar, ersättning och annat i samband med en graviditet och föräldraledighet. Det kan vara svårt att få en bar överblick på hur det ser ut men både försäkringskassan och andra kan ge bra svar på de frågor som ni har angående detta.

Ta vara på möjligheterna

Att ha möjligheten att ta hand om sina barn när de är små ska vi ta tillvara på. Det är en period i livet som man har denna möjlighet och den tiden kommer inte att komma tillbaka. Som förälder så är det viktigt att under barnens första tid får så mycket tid som möjligt tillsammans. Genom rätten till föräldraledighet så får man denna tid tillsammans med sina barn. Skulle det vara så att annan ledighet också medges av arbetsgivaren se till att får detta skriftligen på det ni kommit överens om.