Redo att bilda familj?

När är man redo att bilda familj? Detta är något som självfallet är högst individuellt. Och det finns även flera olika sätt man kan känna sig redo; mognadsmässigt, styrkan i ens förhållande, för att inte tala om ekonomiskt. Men har man väl kommit fram till att man är redo finns det nu några steg man borde ta. Statistiskt sett lyckas omkring 80 % av de som försöker att bli gravid inom det första året. För resten kan det dröja allt från lite till mycket längre. Hur mycket längre beror på vilken eller vilka faktorer som har ett finger med i spelet. Men innan man har försökt längre än ett år finns det egentligen ingen anledning att tro att något är fel. En av de viktigaste delarna i att bli gravid är att veta när kvinnan har ägglossning. Att se till att använda ägglossningstest är därför starkt rekommenderat. Under själva ägglossningen och dagen därefter är då chansen är som störst att bli gravid. Äggen är befruktningsbara mellan ett halv till ett dygn. Men eftersom mannens spermier kan leva inne i livmodern ett antal dagar kan man se till att de är på plats när äggen väl kommer. Råkar man vara en av de 20 % som inte lyckas bli gravid inom ett år kan det bli aktuellt att göra en så kallad barnlöshetsutredning. Ta kontakt med ert lokala sjukhus och fråga om möjligheterna att genomföra en sådan utredning. Målet är att försöka hitta de faktorer som på ett eller annat sätt kan ha förhindrat kvinnan från att bli gravid. Allt från ålder och vikt till genetiska faktorer och ärftliga sjukdomar kan vara anledningar till varför somliga har svårt att bli gravid. Att veta vilka faktorer som spelar en roll i ens egen fertilitet betyder att man antingen kan göra förändringar eller få råd om hur man kompenserar för eventuella brister.